Motor - K-Jet, tändning och avgas

I Sverige såldes Audi 200 med motortyp JY, d v s turboladdad 2.2litersfemma med intercooler, elektroniskt tändsystem och K-Jet. 182 hk/265Nm. Samma motor såldes även i Schweiz medan den i övriga Europa gick under benämningen KH. Enda skillnaden jag hittat är att JY har EGR-ventil.

Mekanisk insprutning - Bosch K-Jetronic

Systembeskrivning

Audi 100/200 hade t o m 1986 mekanisk bränsleinsprutning K-Jet, känd för relativt god tillförlitlighet men lite knepig att justera och felsöka. Principen är enkel:

En högtryckspump pumpar kontinuerligt bränsle till en systemtryckventil varifrån överskottet går i retur till tanken. Bränslet går vidare från systemtrycksventilen in i bränslemängdmätaren/bränslefördelaren och ut till respektive cylinders insprutningsmunstycke som öppnas mekaniskt vid ett visst tryck. Mängden bränsle som sprutas in styrs av en luftskiva i insugskanalen som i sin tur påverkar en ventil.

Klicka för förstoringChokefunktion och fullastupprikning sker genom att variera mottrycket på bränsleventilen vilket regleras av en uppvärmingsregulatorn. Den sitter direkt på motorblocket och när motorn är varm så ökas mottrycket på bränsleventilen varvid bränslemängden minskas. Beroende på utetemperatur så kan uppvärmingsregulatorn även värmas elektriskt vilket styrs av tändstyrdonet. Vid fullast kopplas övertrycket i insugningsröret in till uppvärmingsregulatorn varvid uppfetning uppnås. I startögonblicket finns även en elekriskt styrd kallstartsventil vars öppningstid styrs av en termotidbrytare.

För att åstadkomma bränsleavstängning vid motorbroms finns en motorbromsventil som kortsluter vakumet före och efter luftmängdmätaren så att luftskivan kan falla ner i sitt viloläge. Motorbromsventilen styrs av insugsvakum underförutsättning att motorn har uppnått arbetstemperatur och att motorvarvet överstiger 1400 varv/min.

Vid luftskivans upphängning sitter en potentiometer vars utsignal enbart används av färddatorn för att räkna ut bränsleförbrukningen.

Möjligen kan man debattera om huruvida detta är en tidig form av KE, d v s med elekronisk styrning, i och med att uppvärmingsregulator och motorbromsventil styrs av elektronik. I princip spelar det ingen roll eftersom alla centrala funktioner och inställningar är identiska med rena K-Jetronicsystem.

Bränslehuvudets alla delar finns på bild här.

Systemtrycksregulator

Systemtrycksregulatorn (se bilden ovan) är en enkel fjäderventil som stryper pumptrycket till önskat systemtryck. Ändring av systemtrycket sker genom att lägga till eller minska tjockleken på distansbrickan bakom fjädern, 1mm tjockare shims ökar systemtrycket med 0.6bar.

Maila Aladdin