Reglerna för införande av katalytisk avgasrening i Sverige 1987-1989.

Skatterabatt

I mitten på 80-talet ändrades de svenska avgasreglerna så att katalytisk avgasrening först blev tillåtet 1987 för att senare bli obligatoriskt fr o m bilar av årsmodell 1989.

För att stimulera nybilsköpare att välja katalytisk avgasrening under den frivilliga perioden, vilket ofta var dyrare, infördes en skatterabatt där den dåvarande accisen minskades med 5000 kronor för katalysatorbilar. Det är anledningen till den för Sverige speciella årsmodellen 88B.

Det är helt enkelt bilar som i andra länder såldes som 1989 års modell (säljstart hösten 1988) men genom att kalla dessa 1988B så fick de del av skatterabatten. Bilar registrerade efter 1 jan 1989 var tvungna att registreras som -89:or.

Tekniska förändringar

Audi valde att införa katalysatorrening på hela modellprogrammet i och med 1987 års modell. I och med regleringen så innebar det för de flesta tillverkare att motorerna blev mindre effektiva. Orsaken kan t ex vara att man ville hålla ner avgastemperaturen eller tvingads undvika uppfetning under vissa förhållanden. På de femcylindriga sugmotorerna ökades volymen till 2.3 liter för att kompensera skillnaden och turbomotorerna fick sänkt kompression och laddtryck (och minskad effekt).

Andra tillverkare (t ex två icke namngivna svenska) sålde såväl äldre förgasarmotorer som insprutade kat-varianter parallellt. Tack vare skattereglerna blev priset ungeför detsamma och man kan undra varför någon valde förgasare i stället för kat. Förklaringen är att avgasregleringen och motorstyrningen gav märkbart tröttare karaktär vilket efter några år kompenserades på olika sätt.

Observera att det sällan räcker att bara ta bort katalysatorn för att motorn skall få tillbaka samma effekt som en icke renad variant. Det är andra modifieringar som gett den lägre effekten.

Besiktningsregler

Alla bensinbilar som såldes under den frivilliga perioden 1987-1988 har samma gränsvärden för avgaser vid kontrollbesiktningen, oavsettt om de hade katalysator eller ej. D v s CO-halt vid tomgång skall vara lägre än 4.5% vilket katbilarna vanligen klarar även utan katalysator.

Frågan är då om man inte lika gärna kan ta bort katalysatorn på 87-88B...?

Tekniskt så är svaret ja men typgodkännandet medger inte att man ändrar motorns avgasreningskomponenter. Den praktiska tillämpningen som även Bilprovningen vanligen tillämpar är:

Katalysatorn måste sitta kvar på bilar av årsmodell 1987-1988B men funktionen testas inte vid kontrollbesiktningen. Skulle katalysatorn vara tom så är den trasig i lagens mening vilket aldrig upptäcks.

En fungerande katalysator har väldigt god renande effekt och det finns goda skäl att inte sabotera en fungerande. Myten om att det automatiskt ger stora effektvinster att tömma katalysatorn grasserar men är i de flesta fall bara en myt.

Har du synpunkter på ovanstående, vill rätta eller komplettera så kan du maila mig.