Audi200.se - instrument och belysning

Demontering av instrumentgruppen

Jämfört med andra bilar så är det relativt enkelt att demontera instrumenthuset:

Instrumentbelysning [A200 84-88]

Naturligtvis har Audis tekniker frestats att ta till en lösning på regleringen av instrumentbelysning som är tekniskt mer avancerad än andra tillverkares. I stället för att strömbegränsa belysningen med en reostat så har reglerfunktionen flyttats till en speciell förstärkare som i sin tur styrs av en reostat på instrumentbrädan. Följdaktligen minskar risken att reostaten skall överbelastas, som så ofta sker på enklare bilar som t ex VW Golf, men samtidigt blir felsökningen avsevärt svårare eftersom det är mer elektronik inblandad.

Klicka för förstoringFörstärkaren sitter ovanför handskfacket i reläplats 29+30 och den reglerade strömmen finns tillgänglig för extra instrument/utrustning i en fördelningsplint på den extra reläplattan under rattstången [grå med grå/gröna kablar]. Samma förstärkare används enbart på Audi 200 84-88 så det är knappt idé att leta på skroten...;-(

Glappande instrument/mittkonsol/cigtändar-belysning kan bero på att lödningarna till förstärkarens anslutningsben spruckit. Kontrollera genom att lossa handskfacket och skivan ovanför, stick upp handen och vicka på hela enheten. Förstärkaren kan öppnas försiktigt varvid alla kontaktstiften i botten enkelt kan lödas om.

Notera att belysningslamporna i instrumentgruppen är av två typer, 1.2W[svarta] och 2W [vita].

Varvräknare

Varvräknaren får sin signal ifrån det elektroniska tändsystemet. Det är en likspänning som är proportionell mot varvtalet med 1V / 1000rpm och återfinns på stift 14 på instrumentgruppens vänstra kontakt (violet/svart).
Anslutningen mellan den mjuka kretsplattan och varväknarens kretskort sker via tre lödda kontaktstift på varvräknaren vilket tillika är en svag punkt. Glapp i varvräknaren kan avhjälpas genom att löda om dessa stift.

Tyvärr är det knepigt att komma åt eftersom det kräver att varvräknartavlan och visaren demonteras men eftersom alternativer är ny varvräknare så finns det inget att förlora. När instrumentgruppen tagits ur lossas samtliga stjärnskruvar runt kanten och den vita instrumentplattan kan lyftas ur. Varvräknarnålen går att lossa genom att försiktigt vrida den nedåt förbi nollan.

OBS! FÖRSÖK INTE ATT BÄNDA ELLER DRA NÅLEN RAKT UT!Klicka för förstoring

Detta kan skada varvräknaraxelns lagring varvid varvräknaren måste kasseras, ny är dyr++.

När nål och varvräknartavla lossats och plexiglasskivan tagits bort så ser det ut som på bilden. De tre stiften i den röda ringen är varvräknarens anslutning och stiftet i mitten är varvräknarsignalen.

Montering sker i omvänd ordning. Visaren monteras genom att den pressa försiktigt medan den vrids ned emot stoppet vid nollan.

Temperaturmätare

Med reservation för att det kan skilja på nyare årsmodeller (än min A200 -86) så kan man beskriva tempmäteriet som följer: Tempmätaren består av en motståndstråd lindad runt en bimetallfjäder som påverkar visaren. Mätaren har två anslutningar, tillika fästskruvar vars muttrar sitter direkt mot den mjuka kretsbanan. Ena anslutningen får spänning direkt från spänningsregulatorn på intstrumentgruppen (10V) och den andra kommer ut på stift nummer 6 (brun/svart) på vänstra stora kontakten bakom gruppen. Det stiftet står i direkt förbindelse med ett av de fyra (numera tre) stiften på den mångpoliga tempgivaren. Felsökningen blir därmed rätt trivial. Finns det rätt spänning på mätaren, inte är avbrott till givaren, mätaren reagerar om man spänningssätter den så är det bara givaren kvar alternativt oxiderad anslutning på densamma. Tempmätaren provas enkelt med exempelvis 5-10V direkt mellan polerna.

Den fyrpoliga tempgivaren (se bild) har följande anslutningar

Klicka för förstoring
Kabelfärg Funktion
brun/svart (T) Signal till kylvätsketemperaturmätare
blå/gul (R) Signal till ECUer för motor och ECC
svart/blå Strömförsörjning (säkring nr 12)
vit/svart (C) Till Autocheck, sammankopplad med kylvätskenivågivare.

 

Den modernare varianten med tre stift är passiv och saknar anslutning för strömförsörjning (svart/blå). Denna fungerar direkt i äldre bilar utan modifiering. (se Givarguiden)