JY Motor - helektroniskt tändsystem

Hitachi MAC06

Systemöversikt

Turbomodellerna hade till skillnad från andra motoralternativ ett helektroniskt tändsystem som baserade tändstyrningen på en rad givarsignaler enligt bilden nedan. Det hade även en primitiv form av felminne somgår att avläsa med hjälp av varvräknaren.

Komponentbeskrivning tändsystemet

ECU - electronic control unit

Styrboxen sitter vid höger A-stolpe och har anslutningar för givare, styrsignaler samt en vakumingång för undertryckskompensation.


Knacksensor

Knacksensorn består av en piezoelektrisk kristall monterad på motorblockets vänstra sida. Har skärmad kabel och är ansluten med röd kontakt i ett skarvstycke på torpedväggen. Ljudvågen från okontrollerade detonationer får kristallen att avge en signal på 50-70mV direkt till ECUn.


Temperaturgivare insugsluft

Givaren sitter på laddluftkylaren och kablarna är fastlödda. Kontroll sker genom att mäta resistansen antingen direkt på givaren eller vid ECUn. Rätt resistans mätt på givaren är 400-500 Ohm eller på ECUns kontakter 23/24, 400-600 Ohm.

Vid övertryck i insuget används signalen från denna givare för att öka eller minska tändförställningen så att knackning undviks.

Kompensation sker enligt reglerkurva:


Givare kylvattentemperatur

Tändsystemet har en egen temperaturgivare som sitter i topplocket straxt bredvid ettans tändstift. Signalen används för att öka tändförställningen vid temperaturer under +5 och det är undertryck i insuget. Syftet är att ge bränslet extra tid att brinna.

Tips: rätt givare finns på Mekonomen art.nr 23-530026 pris 74:- (feb 2003)


Trycksensor i ECU

Inuti ECUn sitter det en tryckgivare som står i direkt förbindelse med insugningsröret. Denna används för att bryta tändningen vid onormalt höga laddtryck (>0.6 bar) samt för kompensation av tändkurvan vid över- respektive undertryck.

En signal i form av en variabel likspänning finns tillgänglig på stift nr 17. Vissa modeller har laddtrycksmätare integrerad i färddatorn vilken använder denna signal för indikering.


Tändkablar

Resistansen i tändkablarna skall vara 5kOhm och 1 kOhm i rotorn.


Anslutningar på ECU (MAC06):

nr

Benämning (enhet:stiftnummer)

Anmärkning
1 trottelbrytare:1 tomgångsbrytare
2 tändförstärkare  
3    
4 pickup:1  
5 -  
6 -  
7 varvräknare 2000 varv = 1,3 V
8 tvåvägsventil:2  
9 spänningsmatning 12V mot stift 35
10 tempgivare kylvätska  
11 varvtalsgivare:2  
12 tändinställning:2  
13 tändinställning:1  
14 motorbromsventil:2  
15 Knacksensor :1  
16 Knacksensor (skärm):2  
17 Spänning laddtrycksmätare  
18 spänningsmatning   12V mot stift 35
19 ECC kompressorurkoppling  
20 trottelbrytare: 2
21 bränslepumprelä reläplatta 10:41
22 tändförstärkare  
23 tempgivare intagsluft 400-700 Ohm mot 24
24 tempgivare intagsluft  
25 pickup:3  
26 trottelbrytare:3 fullgasbrytare
27 pickup:2  
28 varvtalsgivare:3, tändgivare:3  
29 varvtalsgivare:29  
30 -  
31 Kontrollampa motorstyrning
32 bromsljus 12V mot stift 9
33 -  
34 -  
35 Spänningsmatning 12V mot stift 18 & 9

Avläsning av felkoder ur tändsystemet

När varningslampan för motorelektronik [bild kommer] tänts så lagras ett antal fel i styrenheten för det transistoriserade tändsystemet. Då tidiga versioner saknar särskilt diagnosuttag så får man använda en mer primitiv metod:

  • Provkör motorn tills motorn nått arbetstemperatur och laddtrycket varit minst 0.3 bar
  • Stanna motorn utan att stänga av tändningen
  • Håll in fullgasswitchen vid gasspjället i minst två sekunder
  • Varvräknaren skall nu ställa sig på 7000 med check-engine tänd vilket indikerar att styrenheten är beredd att indikera felkoder. För varje tryck på bromsen visas nu en kombination av varvräknarutslag och tänd/släckt check-enginelampa. När det inte finns några fler felkoder så visar varvräknaren åter 7000 fast med släkt check-enginelampa. Se hela felkodslista (MAC06) respektive listan med åtgärder för respektive felkod.

    Jag reserverar mig mot eventuella fel men hör gärna av dig med ett mail om du ser något som inte stämmer.

    Maila Aladdin