Byte av värmepaket på Audi100/200 typ44 (83-91B)

Det finns några vanliga åkommor hos Audi 100/200 typ44 som är relaterade till värmepaketet och en av dom är att värmepaketet läcker. Symptomen är imbildning, våta golvmattor, glykodoft eller grön-vita saltutfällningar på sidorna av mittkonsolen.

Byte kräver att hela fläktpaktet tas ut ur bilen och delas. Det är en relativt omständig procedur där delar av instrumentbrädan måste demonteras och blir därigenom dyr på verkstad men inte oöverkomlig för en normalhändig Audiägare.

Proceduren baserar sig på en Audi 200 86 men är i princip likadan för alla typ44.

Notera att felaktigt recirkulationsspjäll på bilar med ECC kan ge imbildning och bör undersökas innan fläktpaketet demonteras.

Förberedelser

Först lite om reservdelarna.
Läckande värmepaket är vanligt på Audi så man bör överväga att köpa fabriksnytt i stället för begagnat. Priset för ett originalelement ligger runt 900:- (2002).

Vidare bör man se till att ha nödvändiga tätningar hemma och viktigast är tätningslisten mot torpedväggen (Art nr 431 819 225, pris ca 90:-). Den tätar mot inträngande vatten och man skall alltid använda ny list vid varje montering. Alternativt kan 20x20x1360mm s k kompriband användas, används vid bl a uterumsbygge.

Om ett begagnat element skall användas så kan det vara bra att ha en rulle 10mm skumplastlist från byggmarknaden eftersom skumplasttätningarna runt värmeväxlaren torkar sönder med tiden.

Om bilen har AC och uppvisat felsymptom på kupefläkten som gnissel eller tillfälliga stopp så bör man passa på att åtgärda det samtidigt och byta fläkten när fläktpaktetet ändå tas ur bilen.

Friläggning av fläktpaketet från motorrummet

 1. Demontera båda torkararmarna [13 mm mutter], dela
  spolarslangen och ta bort det stora täcklocket över fläktpaktet.
 2. Demontera torkarmekanismen [3x10 mm sexkantskruv], lossa kontakten och lyft ur den ur bilen.
 3. Lossa plåtskruven som håller spännbandet runt fläktpaketet och haka loss bandet.
 4. Töm ur kylvätskan från lämplig punkt lägre än värmepaktet och lossa bägge slanganslutningarna på värmeelementet.
 5. Lossa den tvåpoliga flatstiftkontakten från kupefläkten.
 6. Ej ECC: Koppla loss förkopplingsmotståndet för fläkten.
 7. ECC: skjut anslutningsmuffen mot förångarhus in i fläktpaketet.

Friläggning av fläktpaktet från kupén

Här skiljer sig detaljerna lite beroende på årsmodell, eventuell ECC och om det handlar om A100/A200 men anslutningarna på fläktpaketet är likartade.

För att kunna lyfta fläktpaketet ur bilen måste alla dess anslutningar lossas innanför instrumentbrädan enligt följande:

 1. Lossa panelerna under instrumentbrädan på båda sidorna så att fläktpaktet är åtkomligt innifrån.
 2. Demontera handskfacket, mittkonsolens sidopaneler.
 3. Demontera golvvärmekanalerna och gummimuffen nedåt mot värmekanalen till baksätet.
 4. ECC:Lossa de båda vakumservona för spjällreglering (en skruv till varje) och låt dom ligga kvar på golvet. EJ ECC:lossa spjällkablarna från värmereglagen.
 5. ECC: I förekommande fall, lossa bowdenkabeln från reglermotorn för värmespjället från boxen bakom handskfacket alternativt elkabeln till värmespjällsmotorn på nyare modeller.
 6. ECC: Lossa den flerpoliga kontakten bakom mittkonsolen och dela vakumanslutningen (röd) som går till den vakumstyrda vattenkranen i motorrummet. Den flerpoliga kontakten går inte att dra igenom kabelgenomföringen i fläktpaketets fläns utan att delas. Notera kabelmärkningen, lyft av locket och lossa alla kontaktstiften innan kabeln dras ur genomföringen.

Losstagning av fläktpaketet

Observera att när fläktpaketet väl lossats från bilen så är det bara plastskyddet framför vindrutan som skyddar kupen från regnvatten och om det är sprucket så kan det regna rak in i bilen. Var alltså beredd på att täcka bilen ifall du skruvar utomhus och måste avbryta jobbet.

Byte av värmepaketet

För att komma själva värmeelementet måste fläktpaketets bägge halvor separeras.

De hålls samman av ca 10 plåtklammer och 4 skruvar.

Montering av fläktpaket i bil

Fläktpaketet vilar på en speciell tätningslist mot karossen som absolut bör ersättas med en ny för varje montering. Det är en impregnerad fyrkantig skumgummilist som anpassar sig efter underlaget och bildar en vattentålig tätning (se Förberedelser). Motsvarande lister används i byggbranchen och kallas där kompriband. Eftersom hela paketet enbart hålls på plats med ett spännband så är toleranserna ganska stora. Man bör dock se till att god tätning erhålles runt om, att fläktens luftintag hamnar mitt för förångarens uttag (vid ECC) och att anslutningarna mot ventilationskanalerna inne i bilen sitter rätt. Det är viktigt att sätta det rätt från början eftersom tätningslisten snabbt anpassar sig efter utrymmet.

Byte av kupefläkt

Det är inte nödvändigt att dela fläktpaketet för att ta ur kupéfläkten, det räcker att lossa spårringen vid elanslutningen, skruva bort rörstosen på motsatt sida och skjuta ur fläktmotorn. På bilar utan ECC kan detta kan ske utan att demontera fläktpaketet ur bilen.

Det cirkulerar ett flertal mer eller mindre brutala metoder för att byta kupéfläkt utan att lyfta ur fläktpaketet. Samtliga går ut på att antingen såga i fläkthuset eller bända det ur sitt läge. Det bör finnas rimliga chanser att genomföra operationen genom att lyfta övre halvan av förångarhuset men metoden är ännu inte prövad. Resultatet kommer givetvis att rapporteras.

Ovanstående text har även publicerats med mitt medgivande under FAQ på www.nordicaudi.com .