Audi200.se - Givarguide [typ44]


Nedanstående beskrivningar är ett försök att bringa ordning i den stundtals svårbegripliga skaran givare som sitter på och kring motorn på Audi i allmänhet men 100/200 typ44 i synnerhet.

Disposionen är tänkt att svara på frågorna
-Vilka givare har med en viss funktion att göra?
-Hur kollar jag att min givare fungerar?

Allmänt

Det luriga med Audis strategi för övervakning av vitala funktioner är att man till stora delar använde samma givare på olika modeller men att de har olika funktioner i olika tillämpningar. När en viss givare konstaterats felaktig så är det säkrast att söka efter ett artikelnummer på den för att vara säker att få rätt. Varken Audi själva eller eftermarknadsställen som Mekonomen har särskilt bra koll på vilken givare som gör vad.

Det är oerhört svårt att vara heltäckande för alla modeller, motorer och marknader så jag utgår från A100/200 med 10V-femman och hoppas att samtliga typ44 skall täckas samt delvis övriga Audi med bensinfemma. Den som vill bidra är givetvis välkommen med fakta och den som tycker jag har fel är lika välkommen att torpedera mina påståenden. Skicka bara ett mail: Maila Aladdin


Givare vid främre utloppsrör till kylare JY-motorn

I främre änden av toppens vänstra sida sitter utloppsröret för kylarvatten. På detta finns ett antal anslutningar (A,B,C på bilden) för givare och dessa används för olika givare på olika motorer.

 

 

 

A Multigivare - tempmätare, autocheck, ECC

Bilar med ECC har en tre- eller fyrpolig givare med flera funktioner placerad på utloppsrörets undersida. Ursprungligen var den aktiv med 12V på ett av stiften men senare utföranden är passiv och därmed trepolig (art nr 034 919 369 C). Den passar alla A100/200/90 med tre- eller fyrpolig givare.

Kabelfärg Funktion
brun/svart (T) Signal till kylvätsketemperaturmätare
blå/gul (R) Signal till ECUer för motor och ECC (sluter vid 119 grader) Stoppar laddtrycksregleringen på MC-motorn samt stänger av AC-kompressorn.
svart/blå Strömförsörjning (säkring nr 12)
vit/svart (C) Till Autocheck, sammankopplad med kylvätskenivågivare. (sluter vid 118 C)

Karaktäristiken för tempmätargivaren (stift T) ser ut som diagrammet nedan (resistans mot jord):

Bilar utan ECC har tvåpolig givare (vit) med samma karaktäristik för mätare och slutande stift (120 C).

B Tvåpolig termokontakt (035 919 969)

Termokontakt för tomgångsstabilisering. Under ca 20 grader sker extra tomgångskompensation.

C Tvåpolig givare för turbovattenpump (035 919 369 D)

På Audi 200 används den tvåpoliga termokontakten vid C för att starta vattenpumpen för turbokylningen efter körning. Den får ström från kontrollenheten för eftergångsstyrning.


Givare MC-motorn

Klicka för förstoring Klicka för förstoring


NF-motorn:

C Tvåpolig svart givare för motorstyrning (034 906 161)

 

...är ute och mäter givare, återkommer snart med mera data...;-))