Audi200.se - Elektrisk stolsreglering med minne

De elektriskt justerbara stolarna har egentligen bara en svaghet, bortsett från att mekaniken kan kärva ihop på grund av damm och dålig smörjning, och det är kontaktproblem. Samma konstruktion används på alla Audi typ44 med elektrisk stolsjustering.

I praktiken är skillnaden mellan förar- och passagerarstol den att förarstolen har lägesåterkoppling i motorerna, styrenhet för minnesfunktioner samt en knappanel för minnesprogrammering i förardörren.
Passagerarstolen är helt självständig och har i princip bara anslutning för strömförsörjning.

Klicka för förstoring

I och med att det går kablar till förardörren för minnesfunktionen så är det återigen lämpligt att börja eventuell felsökning i kabelbunten vid gångjärnsgenomföringen om det är minnet som sviktar. Kabelfärgerna för detta framgår av figuren till vänster.

 


Kopplingsschema

Komplett kopplingsschema för elstolarna finns här.(extern länk)

Komponentlista

Under och i förarstolen finns följande komponenter:

Om hela eller delar av justeringen inte fungerar så föreslår jag följande felsökningsprocedur.
(Naturligtvis efter att först ha förvissat sig om att inga mekaniska hinder hindrar stolens rörelse...)

Strömförsörjning

Elstolarna strömförsörjs genom två vägar:

Båda dessa leverar ström genom den 9-poliga kontakten under förarstolen där förgreningen redan är gjord till ett antal plus respektive minuskablar.

Säkerställ att alla röda kablar har konstant 12V samt att alla bruna verkligen jordar.
Reläet under stolen drar enbart när stolsinställningar hämtas från någon av de fyra minnespositionerna.

Under stolen kommer även två andra kabelstammar upp för minnesknapparna respektive stolsvärmen.
Dessa påverkar inte alls normal reglering av stolen med hjälp knappsatserna.

Knappsatsen

Knappsatserna kan drabbas av brända kontakter och de går att ta isär.

För att felsöka den stora knappsatsen så kan följande illustration vara till nytta:


Koppling i viloläge.

Knappsatsen matas med minus via stiftet i mitten på rad 2 och distribueras ut via mittomkopplaren till fyra stift enligt bilden. Minuspolen distribueras ut till de två separata brytarna för höjdinställning via plåtblecken i koppar.

Motsvarande plåtbleck finns under isolerpappen och pluspolen matas ut från ett av hörnstiften i mittomkopplaren till alla de som är utmärkta med plus i bilden.
Stiften B går till bakre lyftmotorn, stiften F till den främre och stiften H går till längdjusteringsmotorn.

Om det inte finns minus eller plus enligt ovan men matningen är korrekt i svart (-) respektive svart/vit (+) så är kontakterna brända i mittomkopplaren.

Om mittomkopplaren förs i längsled så skall +/- läggas ut på stiften H beroende på riktning. Vid rörelse i höjdled skall +/- kopplas ut till B-stiften och F-stiften i någon ordning.

Knappsatsen går att ta isär genom att pressa in låsbläcken i hålen på sidorna, trycka ur omkopplarna och öppna dessa. Dessvärre krävs det att kopparblecken avlägsnas så det gäller att vara försiktig och använda en bra plattång.
(Nypriset på den stora knappsatsen är 1800SEK på Audi, om den överhuvudtaget går att beställa fortfarande 2007)