Audi200.se - Elektrisk utrustning

Audi 200 var för sin tid relativt välfylld med elektrisk utrustning vars tillförlitlighet drabbats av tidens tand. Avsikten med nedanstående är att beskriva funktion och felsökning för de delar jag haft anledning att röra på mina bilar och listan fylls på alltefter saker behöver åtgärdas.

Elektriska fönsterhissar

Klicka för förstoringElhissarna på A100/200 består av elmotorer och wirestyrning i varje dörr. I förardörren sitter en huvudpanel där samtliga fönster styrs och i övriga dörrar sitter en egen knapp. Bakre hissarna (och cigaretttändaren) kan stängas av med en knapp i förardörren. Strömmen till samtliga elhissar passerar huvudpanelen i förardörren och vidare ut till respektive dörr. Elhissarna går att manövrera 30 sek efter att tändningen stängts av eller tills förardörren öppnats och stängts. Detta indikeras genom att knapparna då är belysta.

Vanliga fel som kan inträffa är att någon eller några fönster inte går att öppna/stänga, att rutor går trögt eller att ingenting fungerar.

Ett vanlig orsak till strejkande elhissar är kabelbrott i dörrgenomföringarna. Även om det är en av de bakre hissarna så är avbrottet ändå ofta i förardörren eftersom påfrestningarna är stor där. Tyvärr tycks kvaliteten på kablage vara ganska dålig så ifall det är omfattande skador så kan det vara idé att skarva i en tåligare kabelbunt just i partiet genom dörröppningen. Själva hissmotorn kan köras separat genom att lossa elhissknappen i dörren, lossa kontakterna i botten och lägga 12V direkt på motorns anslutningar. Det är den tvåpoliga delen med en svart och en svart/grön kabel och riktning ändras genom polvändning. Var noga med att inte överbelasta motorerna i ändläget. De är i vanliga fall skyddade med överströmsskydd.

Övriga kabelbrott hittar man genom att kontrollmäta mellan kontaktstyckena i förardörren och respektive dörrströmbrytare enligt schemat ovan. Mittstiftet i det trepoliga kontaktstycket skall ha 12V och yttre stiften jordas beroende på åt vilket håll någon av strömbrytare aktiveras.

Om hissarna inte går att styra med spänning direkt på motorn så måste dörren öppnas och hissmekanismen åtgärdas. Hur skurna elmotorer kan ersättas med liknande från Saab går att läsa här


Elstolar med minne

Detta avsnitt finns beskrivet på egen sida.(länk)


Elektrisk taklucka

Klicka för förstoringTakluckan på A100/200 sitter i en kassett i taket som kräver att det limmade innertaket demonteras för att man skall kunna komma åt det. Det är ganska arbetssamt och kräver ett speciellt lim när man skall montera tillbaka taket. Såväl den elektriska som manuella varianten går att tilta respektive öppna och ett inte helt ovanligt fel är att kulisstyrningen som styr luckans höjdläge går av. Effekten är att luckan går att tilta men inte går att skjuta bakåt. Den går dessutom att trycka nedåt i stängt läge. Kulisstyrningen (röd på bilden) går att byta genom tiltad lucka även om det är pilligt och framför allt kladdigt. En bra idé är att samtidigt byta de två plastbeslagen (gula på bilden) samtidigt. De är nästan gratis och är viktiga för att vattenrännan (blå på bilden) skall glida lätt in under taket.

 


Centrallås

Centrallåset är pneumatiskt. I alla fyra dörrarna och bakluckan sitter ett vakumstyrt servo som får antingen undertryck eller övertryck genom en slang från centtrallåspumpen som är placerad under baksätet. I framdörrarnas lås sitter mikrobrytare som ger impuls till centtrallåspumpen när nyckeln vrids om.

Fel på centrallåset är vanligen något av följande scenarios:

  1. Symptom: Det går bara att styra från en av framdörrarna.

    Orsak: Kabelbrott i genomföringar till framdörrarna eller trasig mikrobrytare. Kabelfärgerna framgår av kopplingsschemat

  2. Symptom: Några dörrar låser ej.

    Orsak: vakumslangar vid dörr- eller luckgångjärn skadade, defekt vakuumservo vid lås eller trasigt länkage.

  3. Symptom: Inga dörrar går att låsa.

    Orsak : Defekt centrallåspump eller fel i elförsörjningen. Undersök säkring nr 19 (Audi 200) och kablaget. Eventuellt kan båda framdörrarna ha drabbats av samtidigt kabelbrott till mikrobrytarna.

Farthållare

Klicka för förstoringFarthållarsystemet består av styrenhet (under ratten), omkopplare i blinkersspaken, vakumpump, vakumservo för gasspjäll samt pedalbrytare vid broms- och kopplingspedal. Felsökning bör i första hand inrikta sig på vakumläckor i systemet alternativt feljusterade pedalbrytare.