Hydrauliskt bromsservo
Beskrivning och felsökning

Beskrivning

Den hydrauliska bromskraftförstärkaren (bromsservot) matas med hydraultryck från hydraulpumpen. För att klara upprepade tvärbromsningar utan att vara beroende av pumpens kapacitet så lagras hydraultryck i bromstrycksackumulatorn ("bomben"). Den består av en kvävgasfylld klocka med ett gummimembran och ett kopplingsstycke med inbyggd överströmningsventil som leder överskottstryck tillbaks till hydrauloljetanken. Även från bromskraftsförstärkaren går en returledning till hydrauloljetanken. Det finns även en tryckgivare som mäter ingående hydraultryck till bromskraftsförstärkaren.

Grundtrycket i ackumulatorn måste vara åtminstone 35 bar. Sjunker trycket till under 30 bar får man trycklarm strax innan den är tom.
Överströmningsventilen öppnar vid 150 bar och leder överskottsoljan tillbaka till hydraultanken.
Pumpen måste alltså ge minst 145-155 bar ut för full effekt och har en backventil på utgången som håller kvar trycket i acken.
Bromstrycksackumulatorn skall hålla tryck för 10-20 upprepade bromsningar med avstängd motor.
Originalackumulatorn är inte påfyllningsbar men osannolikt dyr. Svårigheten att avgöra konditionen gör den även till ett vanskligt fyndobjekt på skroten.

Felsymptom

Felindikering i diagnossystemet för lågt hydraultryck
Ingen bromsservohjälp efter att ha stått parkerad
Otillräcklig bromservoverkan, pedalen sjunker sista biten medan den pulserar.

Felsökning

Mätning av hydraultryck i bil:

Varning! Se till att sänka trycket innan systemet öppnas!

Jämna ut eventuellt kvarvarande tryck genom att bromsa upprepade gånger med avstängd motor tills pedalen är stum.
Ersätt banjoskruven till bromsservot på pumpen med en för dubbla banjos och anslut en oljetålig manometer på MINST 160 bar parallellt med slangen till bromsacken. Tips: låt tillverka en anslutningsslang med 10mm banjo i änden.
Starta motorn, trycket skall nu öka till 145-155 bar och stanna där.
Stäng av motorn och läs direkt av trycket, det skall ligga konstant mellan 30 och 77 bar.
Om det sjunker sakta så är det sannolikt backventilen i pumpen som släpper tillbaks oljan baklänges. Om det sjunker direkt så är det troligen bomben som saknar tryck.
Bromsa upprepade gånger och läs av det sjunkande trycket efter varje gång. Om det finns servohjälp för mer än 10 bromsningar så är bomben helt ok.

Test av bromskraftsförstärkaren

Sänk hydraultrycket genom upprepade bromsningar
Lossa returledningen från bromskraftfärstärkaren
Starta motorn och kontrollera att det inte flödar olja ur returledningen

Om det rinner olja så betyder det att bromskraftsförstärkaren är defekt och måste bytas ut.

hydraulskiss.jpg (31501 bytes)

Fig 1. Bromsservohydraulik Audi 100/200

Översiktsbild över HELA hydrauliksystemet

Tänkbara lösningar

Universal hydraulackumulutaor för industribruk kan monteras på ett i övrigt fungerande system mellan bomben och hydraulservot på tryckledningen. Gasklocka från Citroens gasvätske fungerar bra som lätttillgängligt och billigt alternativ. Sätts lämpligen uppe vid torpeden på ledningen mellan hydraulack och hydraulservo. Dessa alternativ är relativt billiga och ger möjlighet att fylla och kontrollera trycket. Pris ca 400-1100 plus anslutningsdetaljer. Man kan då välja kvaliteter som vida överstiger det som en gång monterades i Ingolstadt. Det finns även möjlighet att integrera backventil och överströmningsventil och då ökar kostnaden till drygt 2000:-

Modifiering av originalackumulatorn kan göras genom att borra hål i gasklockan och gänga/svetsa i en påfyllningsnippel. Observera att det finns risk att grader i borrhålet punkterar membranet men lösningen torde vara oslagbart billigast.
Det blir lite bökigt att mäta/fylla eftersom den sitter under vänster motorfäste.Se arbetsbeskrivning

Fler lösningar finns säkert, maila gärna och berätta.

 

bomben.jpg (18272 bytes)

Fig 2. 'Bomben' Audi 200