Audi200.se - Automatisk funktionskontroll

Autochecksystemet är ett fristående system som arbetar med en rad givarsignaler och presenterar en felsymbol motsvarande felet. Allvarligare fel indikeras med tre pipsignaler och varningar med en. Centralenheten sitter under instrumentbrädan ovanför handskfacket. Funktionskontroll av samtliga symboler sker genom att trycka in 'check' under digitalklockan.


Fel: låg kylvätskenivå eller hög kylvätsketemperatur
Givare: botten av expansionskärl respektive flerpoliga temperaturgivaren.
Dessa givare är parallellkopplade, jordar vid fel och signalen går via temperaturgivaren [vit/svart kabel]

Fel: låg bromsvätskenivå, låg hydrauloljenivå eller lågt hydraultryck i bromskraftsförstärkaren
Givare: Flottörgivare i bromsvätskebehållare respektive hydrauloljebehållare samt tvåpolig tryckgivare på bromskraftsförstärkaren. Samtliga jordas vid fel.

Fel: lågt oljetryck i motorn
Givare: Två olika tryckgivare (se bild) En brytande på 0.3bar [brun, nr10] respektive en slutande 1.8bar [vit, nr10a]
Den lägre tryckgränsen gäller 0-2000varv/min och 1.8bar däröver.

Varning: bromsljus trasigt eller ej ännu ej testat
Givare: Signaler från bakre ljuskontroll

Varning: trasig halvljus- eller baklampa
Givare: Signaler från främre respektive bakre ljuskontroll

Varning: Mindre än 10 liter i tanken

Varning: låg spolarvätskenivå
Givare: I nedre del av strålkastarspolarbehållare respektive vindrutespolartank (parallellkopplade, jordande)

Varning: slitage främre bromsbelägg
Givare: Ingjuten tråd i beläggen slits av vid slitna klotsar varvid jordning upphör.

Varning: för låg eller hög batterispänning
Mäts direkt på kretskortet för intstrumentgruppen

Autocheck klar