Renovering av bromstrycksackumulator, "bomben"

Texten är ett inlägg från NordicAudi oktober 2003 av Mirko Vallius, Uppsala:

Jag har en Audi 100 Avant -90 och hade tidigare problem med att servohjälpen till bromsen försvann efter 1-2 bromstramp eller när bromsen trycktes ner hårt. Varningslampan för hydraultryck tändes m.m. Efter att ha läst om några som provat att återfylla sina tryckackumulatorer själv beslutade jag mig för att prova jag med.

Nedan följer en beskrivning över hur jag gjorde, jag hoppas den kan komma till hjälp för fler med samma problem. Jag bifogar en bild på slutresultatet.

1. En ventil för påfyllning av gas inhandlades. Den måste klara ett tryck av 150 bar. (Kostnad 100 kr på Slangservice i Uppsala)

2. Ett tremillimeters hål borrades i den någorlunda plana delen nära "botten" av ackumulatorn. Ju mindre hål desto bättre med tanke på att gummimembranet i ackumulatorn kan komma att tryckas mot hålet. Av denna anledning gradades hålet även av invändigt.

3. En adapter tillverkades för att svetsmonteras kring hålet. Tanken var först att borra, gänga, och montera ventilen direkt på ackumulatorn men jag hittade ingen ventil utan långt instick, alternativt med gänga ända längst ut på ventilen, så det fick bli en adapter istället.

4. Adaptern monterades medelst MIG-svetning i omgångar om 5 millimeter med kylning däremellan för att skona membranet. En bit av flänsen i botten av ackumulatorn slipades bort för att underlätta monteringen.

5. Ventilen monterades och gängan tätades med gängtätning.

6. Ackumulatorn påfylldes med kvävgas till ett tryck av 80 bar. (Kostnad 120 kr på Slangservice i Uppsala)

7. Ackumulatorn rostskyddades och återmonterades.

Resultatet blev lyckat. Nu klarar bilen 23 pumpbromsningar innan pedalen blir stum. Varningarna är borta. Total kostnad 220 kr.