November 2008

Spakcentralen

 

Tänt var det här - NOT! Där rök spakcentralen igen.


Konstruktionsfel

Audis 80-talsmodeller led alla av en smått obegriplig felkonstruktion, såväl helljus som halvljus saknar helt reläer*. Det betyder att hela strömmen till hel och halvljus passerar ljusströmställaren.

Det är illa nog på Audi 100 men etter värre på Audi 200 med sina dubbla helljuslampor på varje sida. Om man dessutom använder ljustutan så kommer mer än 350W eller 30A att passera genom de små metallblecken i spakcentralen. Lite oxid, en smula glappkontakt eller brända kontaktytor gör att värmeutvecklingen tar fart. Se bilder längre ner på sidan.

Det är alltså inte en fråga om den brinner upp, det är snarare en fråga om när.
*Bilar som är utrustade med halvljusautomatik har ett relä för detta så värmeutvecklingen uppstår inte förrän man sätter på ljuset med spaken.

Vad kan man då göra åt saken? Tja, det första som många tänker på är att byta spakcentralen mot en annan. I bästa fall så skjuter man problemet framför sig men risken är överhängande att det återkommer. Den enda permanenta lösningen på problemet är att avlasta spakcentralen med extra reläer.

Reparera?

Går det då inte att reparera en brunnen spakcentral? Både ja och nej.

Allt som en gång monterats ihop på fabriken går naturligtvis att ta isär, så även spakcentraler. Vidare är den nitad vilket kräver lite våld för att öppna den och skruvar för att sätt ihop igen.
När man väl fått isär den återstår problemet att de varma kontaktblecken smält plasten så att de sjunkit in utom räckhåll för varandra. Det går att alltså att göra en primitiv fix för att få liv i spaken men det kräver att man avlastar med reläer för att bli långvarigt.

Börja med att skruva bort ratten (24 mm mutter under rattcentrum) samt lossa stjärnskruven genom hålet under rattkåpan och dra loss hela kåpan med spakcentralen från rattstången samtidigt som kontaktstyckena på baksidan lossas.

De fem nitarna (inringade) borras ur och ersätts lämpligen med skruvar vid återmonteringen.

Om man ser att stiftet "X" ser ut som på bilden, d v s har rest sig ur smält plast, så vet man att spakcentralen drabbats av smältdöden.
Mät mellan kontakten X och 56a för att kontrollera om det är avbrott.
Notera att centralen består av flera lager men att de utanpåliggande strömbanorna gör att det krävs ännu mer våld för att komma åt helljus/blinkers och torkarspaken men det brukar inte behövas.
Under metallocket finns de två strömställarna för varningsblinkers (höger) och ljus (vänster). I läge PÅ sluter kopparbläcket i nederkant strömmen mellan två metallbläck men om spaken överhettats så har det övre sjunkit in i plasten och strömmen kommer inte fram.
Detaljbild

En snabb fix är att helt enkelt fylla utrymmet bakom det insjunkna blecket. Jag använde en utskuren kartongbit, den tål i alla fall lika mycket värme som plasten.
Med reläkoppling kommer strömmen aldrig att utgöra något problem igen.

Montera ihop hela paketet med skruvar i de rödmarkerade hålen. Notera att de tre tomma hålen runt mitthålet skall matcha de tre skruvarna som håller centralen.
(Jadå, jag kapade skruvarna efter fotograferingen.)

Klart!

För dig som sjunkit riktigt djupt i Auditräsket och längtar efter mer infettade kontaktytor lägger jag upp bilderna på innehållet i de andra strömställarna.
Torkaromkopplaren utan själva spaken

©audi200.se 2008