Arbetsbeskrivning byte kamrem, spännrulle och vattenpump

Exemplet är från en femcylindrig Audi 200 turbo -87 med servostyrning. (Största skillnaden mot sugmotorbilar är att det är mer gott om plats utan intercoolern.)

Verktygslista:

Arbetsordning:

 1. Tappa ur kylvätskan.
 2. Demontera nedre kylargrill (för att ge åtkomst till remskivan).
 3. Demontera samtliga kilremmar.
 4. Demontera hydraulpumpens fästskruv mot topplocket
 5. Lossa hydraulpumpens spännanordning från vattenpumpen och flytta undan den utan att lossa slangarna.
 6. Demontera övre kamremskåpan genom att lossa de två insexskruvarna och lyfta bort kåpan.
 7. Skruva loss nedre kamremskåpan (två 10mm skruvar)
 8. Spärra vevaxelremskivan med lämpligt specialverktyg och lossa centrumskruven. Den kan sitta HÅÅÅRT så se till att ha antingen ½"-verktyg av bra kvalitet eller 3/4"-verktyg till 27mm centrumskruven, det kan behövas ett rör som förlängning.
 9. Dra av vevaxelremskivan.
 10. Kräng av remmen.
 11. Lossa centrumskruven i kamaxeln remhjul (19mm). För att få mothåll: dra den gamla remmen runt hjulet så att den täcker hela varvet runt, vik ihop överskottet och vira det runt hjulet. Stoppa i fästskruven för hydraulpumpen och sätt öglan runt denna.
 12. Demontera motorns bröstkåpa genom att ta loss skruven bredvid grenröret, de tre 10mm skruvarna i nederkant samt vattenpumpens 13 mm skruv
 13. Demontera den återstående skruven till vattenpumpen och lyft bort pumpen.
 14. Gör rent pumpens anliggningsyta och montera den nya, dra inte fast justerskruven helt.
 15. Montera tillbaka bröstplåten och vattenpumpens 13 mm skruv, dra inte fast den helt.
 16. Montera kamremsdrevet och dra åt enligt metoden ovan (80Nm).
 17. Byt kamremmens spännrulle.
 18. Ställ in övre drevet så att försänkningen på baksidan så att det är rakt för packningsplanet på vattenpumpsidan
 19. Sätt tillbaka vevaxelremskivan med nya remmen monterad.
 20. Dra fast den med 350Nm med hjälp av specialverktyget och låsvätska på skruven. (Tips: 80kg amatörmek stående 1m ut på ett horisontellt handtag ger 800Nm...)
 21. Montera nedre kamremskåpan.
 22. Ställ in märket i remskivan mot markeringen i övre trä den runt övriga hjul.
 23. Montera tillbaka hydraulpumpen inkl spännanordning
 24. Spänn kamremmen m h a vattenpumpen till den precis går att vrida 90 grader med tummen och pekfingret. Dra fast pumpen med 20Nm.
 25. Montera tillbaka kamremskåpan och nedre kylargrillen.
 26. Montera tillbaka och spänn kilremmarna.
 27. Fyll på ny kylvätska, varmkör och kontrollera att det inte läcker.

Disclaimer: Författaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i ovanstående och genomförs på egen risk.

©audi200.se 2005