Aladdin - Elhissarna

door_frame_midi.jpg (11767 bytes)

Ett av Aladdins mera påtagliga krämpor var att två sidorutor inte gick att hissa ända upp, vänster bak och höger fram. Aladdins förra husse pratade om att han försökt "vända wiren" för att lura den att gå ända upp. Felet var i själva verket ett monumentalt kabelbrott i FÖRARDÖRREN. All el till alla rutor går ju genom huvudpanelen. Efter att ha skarvat ihop alla kablarna så fungerade genast de bakre hissarna men katastrofen i framdörren kvarstod. Jag har mina farhågor kring vad patentingenjören hittat på. Dock gick det med lite assisterande handkraft och spänning direkt på elmotorn att få upp fönstret.

När väl den nyköpta högerdörren kommit på plats och elhissmekaniken från den gamla kommit i dagen så visade sig att  hade wiren hoppat av hjulet plus att såväl skenan som wiretrumman i motorn kärvat ihop svårt. Lite fett löste problemet samtidigt som ytterdelen av dörren uppgraderas till en rostfri d:o.